Gedurende het coach traject wordt gewerkt met diverse technieken die de persoonlijke groei van de kandidaat in gang zet. Beperkingen worden hierdoor weggenomen en de kandidaat leert daardoor zijn mogelijkheden beter benutten. Door meer te handelen vanuit kunnen, vanuit interesses en rekening te houden met beperkingen kunnen toekomstige problemen, zoals een burn-out, voorkomen worden.

 

CoachMij.nu heeft een methode ontworpen waarbij verschillende interventietechnieken elkaar versterken. Dit zorgt ervoor dat in 6 sessies vaak al een goed resultaat geboekt wordt. Dit heeft als voordeel dat de kandidaat sneller hersteld is en dat de kosten voor de werkgever beperkt blijven.

 


De coaching vindt plaats in groepen van maximaal 12 personen, zodat de kwaliteit van de coaching en de persoonlijke aandacht voor alle deelnemers gewaarborgd blijft.

De coaching vindt plaats in 6 sessies van elk 3 uur. Door meerdere sessies met een korte tijdsduur aan te bieden blijven werknemers geconcentreerd tijdens de training.

 

De training vindt bewust niet plaats op de werkvloer, zodat de werknemers zich volledig kunnen focussen op het traject. Coaching op de werkvloer kan ertoe leiden dat werknemers afgeleid worden door de werkzaamheden die zij nog moeten uitvoeren, telefoontjes die binnenkomen, afdwalende gedachten met betrekking tot werk. Door de focus op het persoon zelf te leggen kan iemand dichter bij zichzelf komen en worden betere resultaten behaald.