Ethiek

Ethiek speelt een belangrijke rol bij het coachen van mensen en dus ook binnen CoachMij.nu. Wij zijn van mening dat ethiek in de kern van onze organisatie en de aangesloten coaches thuis hoort. Onder 'ethiek' verstaan wij handelen met een morele volwassenheid waarbij menswaardigheid centraal staat. In dit vak is het van belang dat veiligheid voor de cliënt voorop staat. De ethische visie van CoachMij.nu heeft een aantal kenmerken en uitgangspunten die wij tot in de vezels van de organisatie leven en worden doorgegeven.

Tijdens het coachen en begeleiden van mensen in hun verandertraject is er een continu veranderende dynamiek. Omdat de kracht van de interventies afhankelijk zijn van de innerlijke staat van de begeleider, is het belangrijk dat er intercollegiale toetsingsmomenten zijn. Daarnaast is de ontwikkeling van zelfreflectie en het continu ontwikkelen van het zelf een drijvende factor van elke coach binnen coachMij.nu. Juist daarom is het van belang dat de aangesloten coaches uitgangspunten onderschrijven die de heelheid, identiteit en zingeving van de gecoachte versterken.

 

Ethische Commissie

CoachMij.nu heeft een Ethische Commissie met een relatief autonome positie ten opzichte van CoachMij.nu als organisatie: deze commissie fungeert als adviseur, ondersteuner, klankbord, inspiratiebron en feedbackgever voor de coaches op het gebied van ethisch denken en handelen.

 

Ethische Code

CoachMij.nu hanteert een Ethische Code. De bij CoachMij.nu aangesloten coaches zijn deelnemer aan deze Ethische Code. De Ethische Commissie zorgt ervoor dat de Ethische Code up-to-date blijft, dat de klachtenprocedure goed functioneert en dat er een effectief functionerende klachtencommissie is. Deelnemers aan de Ethische Code mogen het logo ‘Deelnemer Ethische Code CoachMij.nu’ voeren binnen de eigen praktijk.

 

Werkplaats ethiek

Voor de deelnemers aan de Ethische Code faciliteert de Ethische Commissie, namens CoachMij.nu, een levende, ervaringsgerichte werkplaats, waar deelnemers aan de Ethische Code inspiratie kunnen opdoen en waar ze het ethisch gedachtegoed van CoachMij.nu in de levende ervaring kunnen ontwikkelen en verdiepen.

Naast de Ethische Commissie heeft CoachMij.nu ook een klachtencommissie.

 

Heb je een klacht?

Richt deze dan eerst tot de directie van CoachMij.nu. Het liefst komen we er samen met jou uit. Als dat niet lukt, kun je je wenden tot de klachtencommissie. Je kunt de commissie benaderen via klachtencommissie@coachmij.nu.