Tarieven

 

·    Voor je kunt deelnemen aan een groep krijg je eerst een intake. De intake is altijd gratis!

 

 

Wij zullen naar aanleiding van de intake een inschatting maken van het benodigde aantal coachingsuren. 

Daarna zullen wij een offerte uitbrengen waarin we je vertellen welke kosten ermee gepaard gaan.